3 tävlingar för fordonsentusiaster

Folkrace

Folkrace är en tävlingsgren som körs på en grusad bana. Bilarna som används för den här sortens tävling är specialbyggda efter en speciell mall. Det finns vissa riktlinjer som måste följas, som att bilarna måste ha en skyddande bur monterad. Detta för att skydda bilföraren om eventuella skador eller olyckor skulle uppstå. Innan varje tävling genomgår bilen en noggrann kontroll av en besiktningsperson. Detta för att kontrollera så att alla regler och säkerhetskrav är uppfyllda. Banan som bilarna framförs på är skapad så att inga höga hastigheter kan uppnås. Den maximala hastigheten som bilar kan komma upp i är ca 80 km/h. Det som gör denna tävling så speciell är att efter avslutad tävling är alla tävlingsbilar till salu.

Traktor pulling

Detta är en väldigt speciell tävling som anordnas på flera ställen runt om i Sverige. Inför tävlingen skapas och modifieras traktorer som sedan kommer att framföras i tävlingen. Det gäller att skapa en traktor med tillhörande motor som är stark och som klarar av tung last. För det är precis det som tävlingen går ut påGasser_Drag_Racing – att med hjälp av sin traktor dra ett tungt lass på en viss sträcka. Vikten för traktorerna blir hela tiden tyngre och tyngre, vilket kräver starka motorer och bra konstruerade ekipage. Sträckan som brukar användas är någonstans mellan 60- och 100 meter beroende på tävlingsklass.

Dragracing

Dragracing är en tävling som utspelar sig mellan två fordon i taget. Tävlingen handlar om att vara den förare som först tar sig i mål. Bilarna som ska medverka i tävlingen ställs upp bredvid varandra. Därefter går startsignalen och fordonen ska så snabbt som möjligt ta sig i mål. Sträckan som körs är relativt kort så det är viktigt att få till en bra start och att accelerationen sker snabbt och effektivt. Två bilar tävlar åt gången mot varandra och den som vinner möter nästa i turordningen. Detta pågår tills ett fordon står som ensam vinnare. Det går även att tävla i dragracing med både bilar, motorcyklar eller båtar.